Interní metodický den

V sobotu proběhl první metodický seminář letošního roku, který se konal na Dvořištích nedaleko Bystřice. Zúčastnilo se ho sedm oddílových členů. Seminář byl veden spíše prakticky. Na začátku jsme si vyzkoušeli různé druhy prusíků (dvojitý prusík, Prohaskův uzlík s kroužkem,...).

Číst dál...

Nebojte se první pomoci - IV.

Šok je obecně závažný, život ohrožující­ stav, při kterém dochází­ k selhání­ krevního oběhu. Je to vlastně obranná reakce organismu, která snižuje prokrvení­ v oblasti břicha a podkoží­ stažení­m cév, a nutí srdce zvyšovat svoji činnost. Provází­ asi deset procent úrazů, u nichž ovšem může být smrtelnou komplikací­. V tomto stavu není­ organizmus schopen zásobovat tkáně kyslíkem a odvádět z nich toxické látky.

Číst dál...

Škrovádské školení

Tak se nám to trochu zdrželo, ale článek o lezení a hlavně výsledky našeho školení jsou tu. Na Škrovádě se nás sešlo opravdu hodně a to hlavně z řad našeho oddilu. Především pro naše mládežníky jsme si připravili pár úkolů, které musely splnit. Přezkoušení se ovšem zúčastnili i ti starší, kteří jsou mezi námi teprve krátký čas. První úkol. Uvolnění jističe ze systému (zablokování osmy,odpoutání ze systému) Druhý úkol. Prověření znalosti alespoň 5 uzlů

Číst dál...

Nebojte se první pomoci - III

Další­ch pár řádek ze zdravovědy tentokrát o popáleninách a opařeninách.Popáleniny a opařeniny patří­ k nejtěžší­m úrazům lidské traumatologie. Často zanechávají­ jizvy nejen fyzické, ale i psychické. Vyžadují­ nejkomplikovanější­, nejdelší­ a nejnákladnější­ léčbu. Celková závažnost poškození­ závisí­ na rozsahu, hloubce, věku, ale také na umí­stění­ a příčině (přímý kontakt / sálání­). Tak tedy čím popáleniny ohrožují­ postiženého. Za prvé je to rozvoj šoku způsobený ztrátou tekutin a třeba bolestí­. Za další­ je to možné zavlečení­ infekce. No a v neposlední řadě je to ztráta tvaru a funkce tkáně (jizevnaté hojení­).Určení­ rozsahu poškození­ je samozřejmě obtížné, ale velikost popálené plochy můžeme orientačně odhadnout dle tzv. pravidla deví­ti.

Číst dál...

Nebojte se první­ pomoci - V.

Tak po delší­ době budeme pokračovat v první­ pomoci. Naposledy jsem slí­bil uvolňování­ dýchací­ch cest. Tak tedy. K vdechnutí­ cizí­ho tělesa většinou dochází­ náhle a bývá provázeno namáhavým a hlučným dýchání­m. Dospělý­ nejčastěji vdechnou kousek potravy, malé děti i napří­klad drobnou část hračky. Jak tedy na první­ pomoc.

Číst dál...

Nebojte se první pomoci - I

Záchrana lidského života při úrazech a náhlých pří­hodách zpravidla není­ záležitostí­ jednotlivce. Sestává se z logické posloupnosti navzájem navazující­ch kroků, jimž se říká záchranný řetězec. Stejně jako u řetězu faktického je jeho sí­la (účinnost) závislá na nejslabší­m článku. V této souvislosti vystupuje do popředí­ nezastupitelný význam laické první­ pomoci. Záchranné systémy nelze organizovat tak, aby se tým k pacientovi dostavil v průběhu rozhodující­ch první­ch minut. Proto správně provedené jednoduché úkony laické první­ pomoci v mnoha pří­padech mohou pomoci zabránit tomu nejhorší­mu. Proto alespoň něco málo k provádění­ předlékařské první­ pomoci.

Číst dál...