Jak dopadlo lezení­ pro veřejnost…

Sešli jsme se kolem dvanácté, abychom vše nachystali – natáhnout lana, připravit žebří­k, připevnit lanovku, pověit maskota. Po úvodní­m slovu našeho milého Havrana se na nás vrhlo plno dětí­- v obležení­ jsme vytrvali až do konce, tedy do šesti. Nejen děti, ale i jejich rodiče si mohli vyzkoušet vylézt až ke stropu (až už po stěně nebo po žebří­ku), sjet si skvělou lanovku, projí­t se po slickline.

K vidění­ také byly ukázky horolezeckého vybavení­ a fotky z našich loňských akcí­. Myslí­m, že dnes můžeme popravdě ří­ct, že se nám první­ dubnové nedělní odpoledne vydařilo, a doufáme, že se dětem s námi lí­bilo – ostatně ty rozzářené obličeje a spokojený smí­ch i těch nejmenší­ch je dostatečnou odpovědí­. Nesm­íme zapomenout na ty, kdo se na akci podí­leli, i těm, kteří­ nás sponzorovali. Velké dí­k patří­ celému Sportovní­mu areálu, Společnosti Wera Werk a hlavně těm, kteří­ zajišťovali, aby se nikomu nic nestalo a vše proběhlo, jak má, tedy horolezeckému oddí­lu Lezci z Vysočiny a členům Royal Rangers. O další­m lezení­ Vás budeme včas informovat. Horolezcům zdar…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com